Lapsiperheissä ajankäyttö on usein kortilla ja siksi suunnitelmallisuus ja tärkeimpien asioiden priorisointi on tärkeää. Monissa perheissä tuskastellaan töiden, perheen yhteisen ajan, treenien ja sosiaalisen elämän välillä. Miten ehtiä esimerkiksi lenkille, kun...

read more